Auteur: Chris

Muziektheorie kan in eerste instantie intimiderend overkomen, maar het is eigenlijk een prachtig systeem van regels en patronen dat kan helpen bij het beter begrijpen en waarderen van muziek. Het is de grammatica van de muziektaal en net zoals grammatica helpt bij het begrijpen en het formuleren van taal, helpt muziektheorie bij het begrijpen en creëren van muziek. Muziektheorie omvat verschillende elementen zoals melodie, harmonie, ritme, toon, tempo, en dynamiek. U leert over toonladders, akkoorden en akkoordprogressies, ritmes en maatsoorten. Onder muziektheorie valt ook het leren lezen van bladmuziek, wat essentieel is voor het leren spelen van een instrument of…

Read More

CD’s hebben een bijzondere plaats in de geschiedenis van de muziek en technologie. De CD, afkorting voor Compact Disc, werd in de vroege jaren 80 ontwikkeld door het elektronicaconcern Philips in samenwerking met het Japanse bedrijf Sony. De uitvinding was een technologische doorbraak die de manier veranderde waarop muziek werd opgeslagen en verspreid. Vóór de CD was de vinylplat de dominante manier om muziek op te slaan, maar deze had beperkingen in termen van opslagcapaciteit en geluidskwaliteit. CD’s daarentegen boden een helderder, zuiverder geluid en waren veel handiger in gebruik en opslag. Ze waren kleiner, lichter en minder gevoelig voor…

Read More

CD’s hebben een bijzondere plaats in de geschiedenis van de muziek en technologie. De CD, afkorting voor Compact Disc, werd in de vroege jaren 80 ontwikkeld door het elektronicaconcern Philips in samenwerking met het Japanse bedrijf Sony. De uitvinding was een technologische doorbraak die de manier veranderde waarop muziek werd opgeslagen en verspreid. Vóór de CD was de vinylplat de dominante manier om muziek op te slaan, maar deze had beperkingen in termen van opslagcapaciteit en geluidskwaliteit. CD’s daarentegen boden een helderder, zuiverder geluid en waren veel handiger in gebruik en opslag. Ze waren kleiner, lichter en minder gevoelig voor…

Read More