a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Image Alt

Waarom doen we wat we doen

Missie

Vzw Goudhaantjes stimuleert kinderen van 6 tot en met 14 jaar met een beperking of ziekte om hun uniek talent te vinden. Die kinderen zijn onze Goudhaantjes. Samen met hun gezin en andere kinderen ontdekken ze hoe ze kunnen fonkelen en inspireren. Op die manier sterken wij hen in hun eigenwaarde en veerkracht, helpen we om de gezinsbalans te herstellen en zetten we in op duurzame maatschappelijke verbinding.

Wat doen we concreet om die missie te bereiken?
 • We organiseren Fonkeldagen.
 • We bieden onze Goudhaantjes ambassadeurschap Zo hebben ze de mogelijkheid om hun talenten in te zetten en die van hun omgeving te ontdekken.
 • We bouwen gemeenschappen van gelijkgestemden. We brengen Goudhaantjes en hun gezin samen op basis van gezamenlijke interesses en talenten.

Visie

Kinderen met een ziekte of beperking hebben recht op

 • de mogelijkheid en ondersteuning om zich optimaal te kunnen ontplooien;
 • zelfvertrouwen, veerkracht en eigenwaarde;
 • een volwaardige participatie in een inclusieve samenleving;
 • versterking en verbreding van hun netwerk.

 

Dat betekent dat zij moeten kunnen rekenen op een omgeving die voor hen kansen creëert om

 • hun potentieel en talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten;
 • respect en waardering te ondervinden en te tonen;
 • gelijkwaardige relaties aan te gaan binnen de samenleving.

Voornemen

 • Samen genieten en  de gezinsbalans herstellen;
 • Samen talenten ontdekken en laten fonkelen;
 • Samen krijgen en samen geven;
 • Samen ontdekken wat er allemaal wordt aangeboden;
 • Samen ons inzetten voor sensibilisering;
 • Samen verbinden;

Waarden

Onze kernwaarden maken deel uit van het DNA van onze organisatie en weerklinken in al onze besluiten. We geloven sterk dat we als vzw veel kunnen bereiken wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan.

Vol vertrouwen

We hechten belang aan wederzijds vertrouwen zodat iedereen zichzelf optimaal kan ontplooien met al zijn of haar talenten, interesses en beperkingen.

a

Ondernemend

We durven springen, doen springen en realiseren dat binnen een professionele organisatie.

Transparant

We willen inzicht geven in hoe en waarom we doen wat we doen.

a

Verbonden

We dragen zorg voor iedereen rondom ons: jong voor oud, oud voor jong, allemaal voor elkaar.

Enthousiast

We zijn gedreven door passie en steeds enthousiast op zoek naar nieuwe fonkelingen en kracht die we ook kunnen doorgeven.

Jaarrapport

In ons jaarrapport 2019 geven we een overzicht van onze doelstellingen en realisaties, onze partners, de besteding van onze financiële middelen en een terugblik op de onvergetelijke verwezenlijkingen die we – dankzij jullie steun en aanmoediging –  konden realiseren.

Share
Share