a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Image Alt

Neem ons op in je testament

Laat je idealen voortleven

Iedereen maakt zich in het leven wel eens ergens sterk voor. Door voor een ander klaar te staan, iets te geven of te doneren. Simpelweg, omdat we dit belangrijk vinden. Maar wat als je er zelf niet meer bent?

Met een erfenis kan je nog één keer opkomen voor wat je belangrijk vindt. Door na te laten aan een goed doel dat bij je past.

Nalaten, hoe werkt het?

Iedereen kan een goed doel opnemen in zijn of haar testament. Afgezien van het wettelijk voorbehouden deel voor rechtstreekse erfgenamen, kan je volledig zelf kiezen aan wie je je bezittingen nalaat. Opnemen in je testament kan op twee manieren: als erfgenaam of als legataris. 

Nalaten als erfstelling

Je kan Vzw Goudhaantjes in je testament opnemen als (mede)erfgenaam. Dit wordt erfstelling genoemd. Wij ontvangen dan een door jou van tevoren vastgelegd deel (percentage) van je erfenis. 

Nalaten als legaat

Wil je Vzw Goudhaantjes in je testament opnemen maar niet als (mede)erfgenaam, dan kan je een legaat opnemen. Hiermee leg je vast dat je een bepaald vast geldbedrag of bepaalde, specifiek aangewezen goederen aan ons nalaat. 

Soorten legaten

Algemeen legaat

Via een algemeen legaat schenk je al je bezittingen aan één of meerdere personen of aan een organisatie. Dit is enkel mogelijk indien je geen kinderen hebt. Want kinderen hebben hoe dan ook recht op een deel dat volgens de wet voor hen voorbehouden is. 

Bijzonder legaat

Via een bijzonder legaat schenk je specifieke bezittingen aan één of meerdere personen of organisaties.  

Duolegaat

Via een duolegaat kan je je dierbaren èn een goed doel in je testament opnemen. Omdat je zo minder successierechten betaalt, komt dit voor iedereen voordelig uit. Een duolegaat zorgt ervoor dat je erfgenamen geen successierechten betalen, omdat vzw Goudhaantjes dat in hun plaats doet. Omdat vzw Goudhaantjes als goed doel veel minder successierechten betaalt (8,8% in Vlaanderen), is dit ook voor ons voordelig. Je erfgenaam en Goudhaantjes ontvangen dus beiden een groter deel, en er gaat minder naar de staat. 

Het voorbeeld van Paul: schenking via legaat of duo-legaat

Paul, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest, is weduwnaar en heeft geen kinderen. Hij wil zijn nalatenschap van € 600.000 schenken aan zijn neef Bart, de zoon van zijn zus en aan Goudhaantjes. Paul kan dit doen onder de vorm van een legaat of een duolegaat.

Paul schenkt via een legaat

Hij laat via een normaal legaat € 600.000 na aan zijn neef Bart, de zoon van zijn zus. Als neef van Paul betaalt Bart in totaal € 385.000 aan successierechten. Hij houdt dus € 215.000 over. In dit scenario krijgt vzw Goudhaantjes niets.

Paul schenkt via duo-legaat

Paul laat opnieuw € 600.000 na, maar ditmaal via een duolegaat. Hij beslist om 50% van zijn bezittingen aan zijn neef Bart te laten en 50% aan vzw Goudhaantjes te schenken. Dit komt dus neer op € 300.000 voor Bart en € 300.000 voor Goudhaantjes. Vzw Goudhaantjes betaalt de successierechten van Bart. In dit geval krijgt Bart nu € 300.000 krijgt, € 85.000 meer! En ook vzw Goudhaantjes krijgt voordeel en ontvangt € 87.500. Alleen het aandeel van de Belgische staat neemt af.

Alle partijen kunnen er wel bij varen - voordelige successierechten?

Met de hulp van een notaris of raadsman kan je de meest accurate informatie verkrijgen over de verschillende successietarieven die van toepassing zijn in de rechte lijn (tussen echtgenoten en samenwonenden, (klein)kinderen en ouders), tussen broers en zussen en tussen verdere familie en derden. 

Net als bij het systeem van fiscale attesten voor giften aan goede doelen, heeft de overheid echter ook voor legaten een financiële impuls voorzien. Een goed doel geniet namelijk van een gunstig successietarief dat verschilt per gewest. Een mooie kans om te besparen op successierechten en een prachtige manier om van je einde een hoopgevend nieuw begin te maken. 

Wie maakt een testament op?

Een testament kan je zelf opmaken (eigenhandig testament) of laat je opmaken bij je notaris (notarieel testament). Maar ook een zelfgeschreven testament laat je best registreren bij een notaris. Zo weet je zeker dat alles verloopt zoals je het wenst en kan je testament nooit in foute handen vallen.  

Als je al een testament hebt, kun je je notaris laten weten dat je vzw Goudhaantjes hier in wilt opnemen. 

Waaraan wordt jouw geld besteed?

Als je Vzw Goudhaantjes in je testament wilt opnemen, maken wij desgewenst graag een afspraak met je om gezamenlijk te bepalen hoe wij jouw legaat of erfstelling in de toekomst zullen besteden. Je kan hierbij zelf kiezen welk(e) project(en) van Goudhaantjes je graag ondersteunt. Of je geeft vzw Goudhaantjes vrijheid het geld te besteden waar de nood het hoogst is. 

Wat moet je zeker vermelden?

Wil je Goudhaantjes graag een plaats bieden in je testament? Vermeld dan zeker onze naam, adres en ondernemingsnummer: Vzw Goudhaantjes, Legerstraat 33, 2610 Wilrijk, Ondernemingsnummer 0697.615.387. 

Contacteer je notaris om je testament te bespreken.

Share
Share